messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ควบุมการบริโภคยาสูบ[7 เมษายน 2564]
วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนาดีจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯ 5 จุด[25 มีนาคม 2564]
22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนาดีจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์[22 มีนาคม 2564]
19มีนาคม2564 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี จัดการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต2 โดยวิทยากรจาก กกต.หนองบัวลำภู (คุณบุญโฮม บัวระภา) และ เทศบาลตำบลนาด่าน (คุณชัยยา ทิปโชติ)[19 มีนาคม 2564]
18มีนาคม2564เจ้าหน้าที่เทศบาลโดย ผอ.กองช่าง และคณะไปรับมอบบัตรเลือกตั้งฯ จากสำนักงาน กกต.หนองบัวลำภู[18 มีนาคม 2564]
เทศบาลตำบลนาดีจัดอบรม กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขต1 (นาดี นาดี2 ค่ายสว่าง ค่ายสว่างพัฒนา วิตรพัฒนา) ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล[17 มีนาคม 2564]
16มีนาคม2564 ปลัดเทศบาล จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม2564 ติดตามการดำเนินงานของแต่ส่วนราชการ[16 มีนาคม 2564]
16 มีนาคม2564 ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะครูและคณะเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมการาช ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู[16 มีนาคม 2564]
9มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่ครัวเรือน บ้านโนนงาม หมู่2[9 มีนาคม 2564]
9 มีนาคม 2564 คณะผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี ณ ห้องประชุมสภา (ห้องศรีนาดี) ทต.นาดี[9 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 281 - 290 (ทั้งหมด 336 รายการ)