สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [21 ตุลาคม 2564]
พนักงานเทศบาลออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ [11 ตุลาคม 2564]
นายกเทศมนตรีมอบน้ำดื่มสนับสนุนการฉีดวัคซีน [11 ตุลาคม 2564]
การประชุมประจำเดือน เพื่อทบทวนและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล [11 ตุลาคม 2564]
การประชุมเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาถนนชำรุด ระหว่างผู้บริหารเทศบาลและสภาเทศบาล โดยมี สส.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เข้าร่วมด้วย [7 ตุลาคม 2564]
ร่วมคัดกรองและซักประวัติผู้มารับบริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ลานตลาดหมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี [7 ตุลาคม 2564]
มอบน้ำดื่ม ให้ผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวนรัสโคโรนา 19 ที่ รพ.สต.บ้านค่ายสว่าง [5 ตุลาคม 2564]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 วันที่29 กันยายน2564 [29 กันยายน 2564]
กิจกรรมเปิดศูนย์พักชั่วคราว เทศบาลตำบลนาดี บริเวณข้าง รพ.สต บ้านเซิน [23 กันยายน 2564]
ศูนย์พักคอยชุมชน เทศบาลตำบลนาดีแห่งใหม่ [22 กันยายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 101 - 110 (ทั้งหมด 234 รายการ)