messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
กกต.นภ ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง สท(แทนตำแหน่งว่าง)(4ภาพ)[12 มีนาคม 2566]
ศูนยรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งว่าง(6ภาพ)[12 มีนาคม 2566]
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งว่าง (9ภาพ)[8 มีนาคม 2566]
โครงการธนาคารขยะบ้านเซิน ตำบลนาดี (2ภาพ)[27 กุมภาพันธ์ 2566]
รับบัตรเลือกตั้งที่ใช้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2566[23 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่12 โนนสำราญ(5ภาพ)[22 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมสภาเทศบาล ปี2566 สมัยแรก ครั้งที่1(4ภาพ)[17 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (3ภาพ)[14 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมสร้างสุขภาพ บ้านแสงอรุณ ต.นาดี[14 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจรับถนนลาดยาง วิจิตรพัฒนา (8ภาพ)[12 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 91 - 100 (ทั้งหมด 328 รายการ)