messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี ได้เข้าร่วมพิธีการเปิดศูนย์ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ...[7 มิถุนายน 2565]
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด และคณะเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจ พนักงานเวชกรฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน3 ราย ณ รพ.หนองบัวลำภู กรณีรถกู้ชีพของเทศบาลประสานงารถกระบะ[24 พฤษภาคม 2565]
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [18 พฤษภาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง mou การกำจัดขยะอันตราย กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ณ อบจ .หนองบัวลำภู อ.เมือง นภ.[20 เมษายน 2565]
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สท และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มารดา คุณฮง ณ บ้านนาดี[18 เมษายน 2565]
ประชาชนตำบลนาดีทุกหมู่บ้านได้ร่วมเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการในปีงบประมาณ2565-2566 และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาดี ในปีงบประมาณ2564 และปีงบประมาณ2565 [11 เมษายน 2565]
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชน หมู่ที่7[7 เมษายน 2565]
อ้ลบั้ม (3ภาพ):กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์. 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี และพนักงานเทศบาล ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ...[5 เมษายน 2565]
อัลบั้ม:(4ภาพ) วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 22 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลนาดี [26 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม: (5ภาพ) การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชน หมู่ที่ 8 [25 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 151 - 160 (ทั้งหมด 328 รายการ)