สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ปี 2564 [21 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ) [20 กรกฎาคม 2564]
รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [16 กรกฎาคม 2564]
ประชุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2564 [14 กรกฎาคม 2564]
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพนักงานเทศบาลดีเด่น [13 กรกฎาคม 2564]
ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด - 19 [13 กรกฎาคม 2564]
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด - 19 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 [13 กรกฎาคม 2564]
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ปี 2564 [8 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนฯ [8 กรกฎาคม 2564]
การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่7 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบาลนาดี [7 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 151 - 160 (ทั้งหมด 240 รายการ)