messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์[6 กันยายน 2564]
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้เรื่องขยะและการคัดแยกขยะ[1 กันยายน 2564]
กิจกรรมมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ต้องกักตัวและได้รับความเดือดร้อน[27 สิงหาคม 2564]
ประขุมหารือเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลนาดี [25 สิงหาคม 2564]
กองช่างเทศบาลตำบลนาดี ออกซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1, ม.6 ม.8 [25 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [20 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [19 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [18 สิงหาคม 2564]
โครงการอบรมทำคุ๊กกี้ต้านโควิด[17 สิงหาคม 2564]
เทศบาลตำบลนาดี ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหา จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติด(ยาบ้า)ในสำนักงาน โดยตรวจคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักทั้งชายหญิง ทุกคน[17 สิงหาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 221 - 230 (ทั้งหมด 336 รายการ)