messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบ้านโคก เนื่องในโอกาส มาส่ง น.ส ชนิดา ฟาน ฮุคเกอะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ[1 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคด้วยชุด ATK ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลนาดี[19 มกราคม 2565]
ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด19[12 มกราคม 2565]
เทศบาลตำบลนาดีได้มอบน้ำดื่มให้กับ รพ.สต.นาดี เพื่อบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน[9 ธันวาคม 2564]
มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวโควิด-19 ชุมชนบ้านวิจิตรพัฒนา หมู่5และหมู่ที่10[26 พฤศจิกายน 2564]
เจ้าหน้าที่เทศบาลออกพุ้น่ยาฆ่าเชื้อบ้านวิจิตรพัฒนาหมู่ที่5และหมู่ที่10 [24 พฤศจิกายน 2564]
เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกทำการซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่าง[12 พฤศจิกายน 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการน้ำอุปโภคแก่ประชาชน[12 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรม big cleaning day[11 พฤศจิกายน 2564]
คณะสมาชิกสภาเทศบาล เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ ณ โรงแรมเซนทารา อุดรธานี จัดโดย สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[10 พฤศจิกายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 191 - 200 (ทั้งหมด 336 รายการ)