messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
มีนาคม 2564 กิจกรรมรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ต้ายภัยโควิด[7 มีนาคม 2564]
กิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร (กีฬาภายใน)[7 มีนาคม 2564]
กีฬาสี หนูน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาดี[7 มีนาคม 2564]
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ ลดกลิ่นขยะ ณ สถานที่กำจัดขยะของ ทต.นาดี แห่งที่1 (ภูปันซี้น) ค่ายสว่างพัฒนา[7 มีนาคม 2564]
กิจกรรมสร้างสุขภาพในหน่วยงาน "โครงการข่อยบ่ตุ้ย" [7 มีนาคม 2564]
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ทต.นาดี ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล[7 มีนาคม 2564]
งานการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร (นาดี สมาร์ท)[7 มีนาคม 2564]
งานสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมตัดหญ้าในทางสาธารณะ 13 ชุมชน[7 มีนาคม 2564]
5 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.นาดี นำรถกระเช้าพร้อมเครื่องมือออกปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านเซิน บ้านแสงอรุณ บ้านราษฎรเกษมศรี [5 มีนาคม 2564]
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดี...(..น้องจิตร.. น้องกล้วย... น้องอิ๋ว..และน้องฟ้า..) ทำการปิดประกาศเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทต.นาดี ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา [4 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 291 - 300 (ทั้งหมด 336 รายการ)