สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
find_in_page แบบตอบรับการประชุม "คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี" เพื่อการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฯ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ หรือสามารถแสกนคิวอาร์โค๊ดตอบรับผ่านระบบกูเกิลฟอร์มได้ที่ในเอกสารนี้
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 6
find_in_page แบบตอบรับการประชุม "คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี" เพื่อการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานฯ สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ หรือสามารถแสกนคิวอาร์โค๊ดตอบรับผ่านระบบกูเกิลฟอร์มได้ที่ในเอกสารนี้
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อนสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 48
find_in_page แบบฟอร์มเปล่า ผด.02 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 28
photo 14 ก.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ขอเชิญสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลนาดี ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file รายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการปฎิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อนจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลนาดี ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 40
find_in_page แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนาดี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 25
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี แทนตำแหน่งว่าง (รับรองผลการเลือกตั้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
photo ประกาศ ปฏิทินกำหนดการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 151 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8