สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อนจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด เทศบาลตำบลนาดี ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๗) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 12
find_in_page แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนาดี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานจากสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ัี่รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | เปิดอ่าน : 11
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี แทนตำแหน่งว่าง (รับรองผลการเลือกตั้ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ประกาศ ปฏิทินกำหนดการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี​ อำเภอสุวรรณคูหา​ จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง​ (ส.ถ.5/8) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งว่าง) (ส.ถ 4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี แทนตำแหน่งว่าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลาดี เขต1(แทนตำแหน่งว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
find_in_page แบบฟอร์ม ผด.01 และ ผด.02/1 แนบเอกสารการขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 46
find_in_page เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 33
photo วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาดีขอเชิญสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : พรทิพย์ | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7