สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองคลัง
นางสมฤทัย สาจันทร์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ข้อมูลติดต่อ : 0885605918
นางสมฤทัย สาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง)
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นางสาวโยธินันท์ ดรหมื่นศรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวขนิฐา แสนบุญ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวรุ่งฤทัย ชัยบุรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวขนิษฐา ไชยเวช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ช่วยราชกองคลัง)
นางสาวละมัย สิงหาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประกายทอง กองจุลหอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภักศร จันทะลี
พนักงานทั่วไป
นางสาวจิราพร สุตตะพรม
พนักงานทั่วไป
นางสาววนมาลิน พรมเลิศ
พนักงานทั่วไป