สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

insert_drive_file ประชาสัมพันธ์
มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : เทิดพิทักษ์ | เปิดอ่าน : pageview15

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
camera_alt ภาพกิจกรรม
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งว่าง)(6ภาพ) [31 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหารกำนัน สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา (6ภาพ) [14 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหาร ประธาน อสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาดี วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธรรมมาภิบาล [13 มกราคม 2566]
กิจกรรมฉลองปีใหม่(1ภาพ) [3 มกราคม 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
check_circle ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
องค์กร

สถิติ sitemap
วันนี้ 2336
เดือนนี้9,062
ทั้งหมด183,691


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
06/02/2566
06/02/2566
การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
06/02/2566
06/02/2566
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
กม.
06/02/2566
06/02/2566
ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 มาใช้บังคับการควบคุมอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2565
กพส.
03/02/2566
06/02/2566
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4)
กจ.
03/02/2566
03/02/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
กสว.
03/02/2566
03/02/2566
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ