messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือหาพัสดุ หมวดงบลงทุน พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 24
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 25
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ขนิฐา | เปิดอ่าน : 17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 52
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 43
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 144
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 141
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : ขนิษฐา | เปิดอ่าน : 236
ประกาศการใช้แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : นางสาวขนิษฐา แสนบุญ | เปิดอ่าน : 249
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1