สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายศานติสุข แขนาง
ประธานสภาเทศบาล (สมาชิกสภาเทศบาล เขต1)
ข้อมูลติดต่อ : 080-7458025
นางลำดวน อินทอง
เลขานุการสภาเทศบาล(สมาชิกสภาเทศบาล เขต1)
ข้อมูลติดต่อ : 083-3170481
นายอำนาจ สุวรรณสนธิ์
รองประธานสภาเทศบาล(สมาชิกสภาเทศบาล เขต2)
ข้อมูลติดต่อ : 095-6633976
นายดวงจันทร์ แสนสวาท
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
ข้อมูลติดต่อ : 092-5757177
นายศุภชัย แก้วเสน่หา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
ข้อมูลติดต่อ : 095-6607150
นายวิชัย แดงนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
ข้อมูลติดต่อ : 042-005245
นายวิรัตน์ สอนประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
ข้อมูลติดต่อ : 080-7450841
นายสิทธิชัย พรรคพิง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
ข้อมูลติดต่อ : 094-0908461
นางรจนา สิงห์โต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
ข้อมูลติดต่อ : 065-4345116
นางบัวรัก กุลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
ข้อมูลติดต่อ : 092-4610885
นางฉวีวรรณ มะโรงมืด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
ข้อมูลติดต่อ : 083-0850625
นายเดชชัยยา ประกอบแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
ข้อมูลติดต่อ : 086-4365125