สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ สุวรรณสนธิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดี
ข้อมูลติดต่อ : 095-6633976
นายศานติสุข แขนาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาดี
ข้อมูลติดต่อ : 080-7458025
นางลำดวน อินทอง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาดี
ข้อมูลติดต่อ : 083-3170481
นายศุภชัย แก้วเสน่หา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่1
ข้อมูลติดต่อ : 095-6607150
นางรจนา สิงห์โต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่1
ข้อมูลติดต่อ : 065-4345116
นางบัวรัก กุลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่1
ข้อมูลติดต่อ : 092-4610885
นายสิทธิชัย พรรคพิง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่2
ข้อมูลติดต่อ : 094-0908461
นายดวงจันทร์ แสนสวาท
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่2
ข้อมูลติดต่อ : 092-5757177
นายวิรัตน์ สอนประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่2
ข้อมูลติดต่อ : 080-7450841
นางฉวีวรรณ มะโรงมืด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่2
ข้อมูลติดต่อ : 083-0850625
นายเดชชัยยา ประกอบแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขตที่2
ข้อมูลติดต่อ : 086-4365125
นายวิชัย แดงนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดี เขต1