สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลนาดีรับการตรวจประเมินรับรองระบบบริการอนามัย (EHA) ประจำปี 2566 จากงานมนัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว อนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 31 พฤษภาคม 2566/ [31 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี [15 เมษายน 2566]
กิจกรรมตั้งด่านอำนวยความสะดวก เทศการสงกรานต์(จำนวน2ภาพ) [14 เมษายน 2566]
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2566(จำนวน8ภาพ) [12 เมษายน 2566]
การประชุมประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ของพนักงานเทศบาล(จำนวน5ภาพ) [10 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลนาดี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองช่าง ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ (จำนวน4ภาพ) [3 เมษายน 2566]
การประชาคมหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หมู่4 บ้านโนนสำราญ (จำนวน6ภาพ) [24 มีนาคม 2566]
การประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล (จำนวน4ภาพ) [23 มีนาคม 2566]
การประชุมประจำเดือนของสภาเทศบาล เพื่อนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การแก้ไข (จำนวน5ภาพ) [23 มีนาคม 2566]
กิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ.2566(3ภาพ) [22 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 - 10 (ทั้งหมด 240 รายการ)