messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 มีนาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หน.งานป้องกัน) ออกแจกจ่ายน้ำแก่ครัวเรือนราษฎรบ้านโนนงาม หมู่2[3 มีนาคม 2564]
ปลัดเทศบาล ประชุมนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ และวิทยาลัยเทคโนโยีภูมิบัณฑิต อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ห้องศรีนาดี) เทศบาลตำบลนาดี[2 มีนาคม 2564]
พิธีมอบกระเช้าอวยพรวันเกิดปลัดเทศบาลโดยผู้อำนวยการกองคลัง (ผอ.ธันยธร) และคณะพนักงานเทศบาล กองคลัง[2 มีนาคม 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำ[2 มีนาคม 2564]
เจ้าหน้าที่งานป้องกัน..ออกดับไฟป่าภูหลาว[24 กุมภาพันธ์ 2564]
เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน[24 กุมภาพันธ์ 2564]
เจ้าหน้าที่เทศบาลออกปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 17 หน่วยเลือกตั้ง[19 กุมภาพันธ์ 2564]
บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล และห้องประชุมศรีสำราญ[8 กุมภาพันธ์ 2564]
วันที่2 กุมภาพันธ์ 2564 : พิธีอำลาตำแหน่งของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง[2 กุมภาพันธ์ 2564]
หน่วยบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564[1 มกราคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 301 - 310 (ทั้งหมด 336 รายการ)