messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19[25 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลนาดี ร่วมกับสถานีอนามัยค่ายสว่าง จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่1[22 มิถุนายน 2564]
การประชุมซักซ้อมหารือแนวทางการจัดทำ/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนาดี[18 มิถุนายน 2564]
คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัด เยี่ยมผู้ติดเขื้อโควิด พร้อมมอบถุงยังชีพ ณ บ้านโนนสำราญ [16 มิถุนายน 2564]
คณะผู้บริหารเทศบาล ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบล เปิดเรียนวันแรก ตามมาตราการป้องกันโควิด-19[14 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลนาดี ร่วมกับ อนามัยค่ายสว่าง จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด โดยมี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่อนามัย พนักงานเทศบาล และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม[7 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลนาดี จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสมัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 /2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโบายต่อสภา[4 มิถุนายน 2564]
ปลัดเทศบาล ส่งขั้วบัตรเลือกตั้ง ให้กับ กกต.หนองบัวลำภู โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นักพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นสักขีพยาน[31 พฤษภาคม 2564]
สท.ศุภชัย แก้วเสน่ห์หา มอบหน้ากากอนามัย ของคุณสาคร ให้กับเทศบาลตำบลนาดี เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน เทศบาลต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ[31 พฤษภาคม 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกมอบอุปกรณ์ก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย[31 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 261 - 270 (ทั้งหมด 336 รายการ)