messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมเพื่อนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน ของสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2567[10 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลนาดี ขอขอบพระคุณ นายแพทย์เจษฎา งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.หนองบัวลำภู ทีมงานจาก สสจ. หนองบัวลำภู และ รพ.สุวรรณคูหา เป็นอย่างยิ่ง...[9 กรกฎาคม 2567]
เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติการแก้ปัญหา น้ำท่วมขังและถนนชำรุด[9 กรกฎาคม 2567]
กิจกรรมคัดกรองสุขภาพสายตาผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตามโครงการแว่นสวยตาใส ใส่ใจผู้สูงวัย[9 กรกฎาคม 2567]
งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ทำกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาดี 5 แห่ง[3 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าบริเวณอาคารสำนักงาน และรับมอบนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาดี...[1 กรกฎาคม 2567]
การประชุมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ณ ศาลาประชาคม บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่8[21 มิถุนายน 2567]
การประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 5 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2567[19 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567 ณ วัดสันติธรรม ภูหมี[6 มิถุนายน 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี[5 มิถุนายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1 - 10 (ทั้งหมด 336 รายการ)