messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
อปพร.ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจรหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาล 5 โรงเรียน (เช้า-เย็น)ในช่วงการตัดอ้อย[13 กุมภาพันธ์ 2567]
การเลือกกรรมการชุมชนบ้านเซิน เทศบาลตำบลนาดี[12 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 2566-2567[8 กุมภาพันธ์ 2567]
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 13 ชุมชน[5 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง[26 มกราคม 2567]
วันที่ 25 มกราคม 2567 งานสาธารณสุขและอาสาสมัคบริบาลท้องถิ่นออกสำรวจ/ค้นหากลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง Adl<=6 และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ ตำบลนาดี...[25 มกราคม 2567]
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567[13 มกราคม 2567]
เทศบาลฯจัดตั้งด่านชุมชนบริการประชาชน จำนวน 13 ด่าน (7วันอันตราย) เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567[3 มกราคม 2567]
กิจกรรมอวยพรปีใหม่ 2567[3 มกราคม 2567]
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่[2 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 41 - 50 (ทั้งหมด 336 รายการ)