messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา[4 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567[3 มิถุนายน 2567]
ประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลนาดี ประจำปี 2567 เขต 2 (ชุมชนบ้านเซิน บ้านราษฎรเกษมศรี บ้านแสงอรุณ บ้านเซินน้อย) (ภาพ: นายดิษฐ์สรินทร์ นะมะหิมา นักประชาสัมพันธ์)(24 ภาพ)[27 พฤษภาคม 2567]
บรรยากาศการจุดบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี 2567[26 พฤษภาคม 2567]
กิจกรรมบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลนาดี ประจำปี 2567เขต 1 (ชุมชนนาดี นาดีสอง ค่ายสว่าง ค่ายสว่างพัฒนา) (ภาพ:นายดิษฐ์สรินทร์ นะมะหิมา นักประชาสัมพันธ์)(44ภาพ)[23 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายกเทศมนตรีตำบลนาดีและคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาดีทุกท่าน ทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ตามพระราชดำริ จิตอาสาทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ ณ...[20 พฤษภาคม 2567]
การประชุมสภา สมัยประขุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567[15 พฤษภาคม 2567]
งานพัฒนารายได้ ออกประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี หมู่ 1 (3ภาพ)[24 เมษายน 2567]
งานพัฒนารายได้ออกประชาสัมพันธ์การเก็บภาษีฯ ณ หมู่9 และ หมู่ 12 (6ภาพ)[19 เมษายน 2567]
กิจกรรมตั้งด่านชุมชน บริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2567 จำนวน 13 จุด (23ภาพ)[14 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 11 - 20 (ทั้งหมด 336 รายการ)