สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาล ปี2566 สมัยแรก ครั้งที่1(4ภาพ) [17 กุมภาพันธ์ 2566]
การประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (3ภาพ) [14 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมสร้างสุขภาพ บ้านแสงอรุณ ต.นาดี [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจรับถนนลาดยาง วิจิตรพัฒนา (8ภาพ) [12 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการอบรมการจักรสานเส้นใยพลาสติก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (4ภาพ) [12 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่(กรณีพิเศษในสถานการณ์โควิด)นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ(1ภาพ) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งว่าง)(6ภาพ) [31 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหารกำนัน สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา (6ภาพ) [14 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหาร ประธาน อสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาดี วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธรรมมาภิบาล [13 มกราคม 2566]
กิจกรรมฉลองปีใหม่(1ภาพ) [3 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11 - 20 (ทั้งหมด 234 รายการ)