messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพนักงานเทศบาลดีเด่น[13 กรกฎาคม 2564]
ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อสถานที่กักตัวผู้ป่วยโรคโควิด - 19[13 กรกฎาคม 2564]
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด - 19 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564[13 กรกฎาคม 2564]
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ปี 2564[8 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนฯ[8 กรกฎาคม 2564]
การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่7 ประจำปี 2564 เทศบาลตำบาลนาดี[7 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี นำทีมงานและเจ้าหน้าที่ แก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 30/06/64 [30 มิถุนายน 2564]
เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้า[30 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมมอบวัสดุการเรียนการสอน[25 มิถุนายน 2564]
นายกเทศมนตรี คณะบริหาร สท.ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำ นักเรียน ร่วมกันปลูกป่า ณ วัดภูหมี[25 มิถุนายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 251 - 260 (ทั้งหมด 336 รายการ)