messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แทนตำแหน่งว่าง)(6ภาพ)[31 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหารกำนัน สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา (6ภาพ)[14 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหาร ประธาน อสม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาดี วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมธรรมมาภิบาล[13 มกราคม 2566]
กิจกรรมฉลองปีใหม่(1ภาพ)[3 มกราคม 2566]
การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่1(2ภาพ)[29 ธันวาคม 2565]
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบจักรยานจำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นของรางวัลในร้านมัจฉากาชาด ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2566[22 ธันวาคม 2565]
นายกเทศมนตรี คณะบริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักทรัพยากรบุคคล ออกเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานเทศบาลที่ป่วย ณ บ้านค่ายสว่าง ม.8(1ภาพ)[16 ธันวาคม 2565]
การประชุมประชาคมตำบลเพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่3 (6ภาพ)[16 ธันวาคม 2565]
โครงการคัดแยกขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (3ภาพ)[16 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมถวายความจงรักภักดี 5 ธันวาคม 2565 (2ภาพ)[16 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 111 - 120 (ทั้งหมด 336 รายการ)