สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
พิธีมอบกระเช้าอวยพรวันเกิดปลัดเทศบาลโดยผู้อำนวยการกองคลัง (ผอ.ธันยธร) และคณะพนักงานเทศบาล กองคลัง [2 มีนาคม 2564]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจกจ่ายน้ำ [2 มีนาคม 2564]
เจ้าหน้าที่งานป้องกัน..ออกดับไฟป่าภูหลาว [24 กุมภาพันธ์ 2564]
เจ้าหน้าที่กองช่างออกซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน [24 กุมภาพันธ์ 2564]
เจ้าหน้าที่เทศบาลออกปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 17 หน่วยเลือกตั้ง [19 กุมภาพันธ์ 2564]
บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา/นายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล และห้องประชุมศรีสำราญ [8 กุมภาพันธ์ 2564]
วันที่2 กุมภาพันธ์ 2564 : พิธีอำลาตำแหน่งของฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่ง [2 กุมภาพันธ์ 2564]
หน่วยบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 [1 มกราคม 2564]
( วันที่ื 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ) เทศบาลตำบลนาดีร่วมกับองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขุดสระเพื่อกับกักน้ำ เพื่อการเกษตร บ้านเซินหมู่ที่ 3 แล้วบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13 [20 กันยายน 2563]
(วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ) เทศบาลตำบลนาดีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูขุดเจาะบ่อบาดารให้กับราษฏร บ้านเซินหมู่ที่ 3 บ้านราษฏร์เกษมศรี หมู่ที่ 7 [20 กันยายน 2563]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 201 - 210 (ทั้งหมด 234 รายการ)