messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [28 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ของชาติ 2564[26 พฤษภาคม 2564]
เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกบริการตัดแต่งกิ่งไม้ในชุมชน[12 พฤษภาคม 2564]
3 พฤษภาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก หลังการเลือกตั้ง 2564 โดยมีปลัดอำเภอสุวรรณคูหา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดการประชุม[3 พฤษภาคม 2564]
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนาดี ออกพ่นยาฆ่าเชื้อ ร่วมกับ อสม. ณ ม.4 ต.นาดี[2 พฤษภาคม 2564]
เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาดี ออกแจกหน้ากากอนามัยและสาธิตการใช้เครื่องวัดอุณภูมิ[1 พฤษภาคม 2564]
ตรวจและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ[20 เมษายน 2564]
เทศบาลตำบลนาดี ตั้งจุดบริการประชาชน 13 จุด เนื่องในวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์[10 เมษายน 2564]
ปลัดเทศบาล พร้อม พนักงานเทศบาล มอบวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย (พายุพัดฝนฟ้าคะนอง)[9 เมษายน 2564]
พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวปลัดเทศบาล[9 เมษายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 271 - 280 (ทั้งหมด 336 รายการ)