messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจระบบสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่2(โนนงาม)[26 มิถุนายน 2566]
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาดี ออกดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2566 [23 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมปลูกต้นไม้"เดือนแห่งต้นไม้" บริเวณสำนักงานเทศบาล(จำนวน20ภาพ)[19 มิถุนายน 2566]
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาดี งานสาธารณสุขฯ ออกสำรวจและเฝ้าระวังการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่และตรวจเตือนร้านค้าไม่ให้จำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็ก วันที่ 13 มิถุนายน 2566[13 มิถุนายน 2566]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี(4ภาพ)[3 มิถุนายน 2566]
เทศบาลตำบลนาดีรับการตรวจประเมินรับรองระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี 2566 [31 พฤษภาคม 2566]
การประชุมสภาเทศบาล สมัยมี่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (จำนวน6ภาพ)[20 พฤษภาคม 2566]
การจัดงานบัญบั้งไฟเทศบาลตำบลนาดี เขต 2 ประจำปี 2566 (จำนวน8ภาพ)[13 พฤษภาคม 2566]
การประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (จำนวน5ภาพ)[12 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี[15 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 81 - 90 (ทั้งหมด 336 รายการ)