สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
อัลบั้ม (2ภาพ) โครงการเทศบาลสีขาว (ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน) [11 มีนาคม 2565]
ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลนาดี [8 มีนาคม 2565]
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็กเทศบาลตำบลนาดี ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลนาดี ... [8 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม:(3ภาพ) พนักงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บ้านค่ายสว่าง หมู่6 [8 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม:(1ภาพ) เข้าแถวเคารพธงชาติ [7 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม:(51ภาพ) นายกเทศมนตรี คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล /ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะผู้บริหาร สท. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโคก ในโอกาสมาส่ง ผอ.กองคลัง/หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ [3 มีนาคม 2565]
โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศษกิจพอเพียง ( 5 ภาพ ) [24 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่3/2564 วันที่29 กันยายน2564 (2ภาพ) [21 กุมภาพันธ์ 2565]
ปปช.หนองบัวลำภู ติดตามการประเมิน ITA [18 กุมภาพันธ์ 2565]
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ [15 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 71 - 80 (ทั้งหมด 234 รายการ)