messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565[16 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลนาดี[6 กันยายน 2565]
ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1/2565[5 กันยายน 2565]
คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลทำกิจกรรม anti corruption[5 กันยายน 2565]
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายกเทศมนตรีตำบลนาดี เข้าร่วมปิดโครงการพร้อมทั้งมอบป้ายสีคุ้มสีขาว ณ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู[30 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน ในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม(3ภาพ)[23 สิงหาคม 2565]
ประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2565[15 สิงหาคม 2565]
โครงการกำจัดผักตบชวา ร่วมกับ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณคูหา[11 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน เขต 2 คณะกรรมการกองทุน และเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขได้เข้าร่วมเปิดโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565[5 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรี ได้เปิดโครงการส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลโดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาดีในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565[4 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 131 - 140 (ทั้งหมด 336 รายการ)