สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
ชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ( วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [13 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [10 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมด้วยงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC) ร่วมกับทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ายสว่าง ตำบลนาดี... [10 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [9 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [6 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [4 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรี นายฤาชัย สาจันทร์ พร้อมด้วยงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาดี ได้ส่งมอบถังขยะติดเชื้อให้ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน... [4 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [3 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [2 สิงหาคม 2564]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 [29 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 131 - 140 (ทั้งหมด 234 รายการ)