สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 ของพนักงานเทศบาล(10ภาพ) [8 ธันวาคม 2565]
การประชุมประจำเดือนสภาเทศบาล เพื่อนำเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน (5ภาพ) [8 ธันวาคม 2565]
กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในพนักงานเทศบาลตำบลนาดี โดยอำเภอสุวรรณคูหา (10ภาพ) [23 พฤศจิกายน 2565]
งานลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2564 (12ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2565]
เทศบาลตำบลนาดีรับมอบเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ A (2ภาพ) [14 พฤศจิกายน 2565]
เปิดรับลงทะเบียนผู้สู.อายุและเด็กแรกเกิด ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ.2565 [4 พฤศจิกายน 2565]
วันปิยะมหาราช พ.ศ.2565 (2 ภาพ) [23 ตุลาคม 2565]
คณะบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลทำกิจกรรม anti corruption [5 กันยายน 2565]
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายกเทศมนตรีตำบลนาดี เข้าร่วมปิดโครงการพร้อมทั้งมอบป้ายสีคุ้มสีขาว ณ บ้านโนนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [30 สิงหาคม 2565]
นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาผู้แทน เขต 2 คณะกรรมการกองทุน และเจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุขได้เข้าร่วมเปิดโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 [5 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 - 40 (ทั้งหมด 234 รายการ)