สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบรมการพัฒนาศักยภาพการประชุมสภาเทศบาล วันที่10ถึง13 มิถุนายน ณ รร.ริเวอร์เมาเทน เชียงคาน [22 มิถุนายน 2565]
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2565 [21 มิถุนายน 2565]
ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดเตรียมสถานที่เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสา ณ ศาลาบ้านราษฎร์เกษมศรี ม.7 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [13 มิถุนายน 2565]
จัดเตรียมสถานที่ปลูกป่า โครงการร่วมใจปลูกป่าชุมชน "คืนชีวิตให้แผ่นดิน" ณ วัดป่าภูหมี หมู่ 3 บ้านเซิน ต.นาดี 10 มิ.ย. 65 [13 มิถุนายน 2565]
โครงการร่วมใจปลูกป่าชุมชน "คืนชีวิตให้แผ่นดิน" วันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ วัดป่าภูหมี ม.3 บ้านเซิน ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู [13 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน 2 [9 มิถุนายน 2565]
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี ได้เข้าร่วมพิธีการเปิดศูนย์ ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ... [7 มิถุนายน 2565]
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด และคณะเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจ พนักงานเวชกรฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน3 ราย ณ รพ.หนองบัวลำภู กรณีรถกู้ชีพของเทศบาลประสานงารถกระบะ [24 พฤษภาคม 2565]
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [18 พฤษภาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง mou การกำจัดขยะอันตราย กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ณ อบจ .หนองบัวลำภู อ.เมือง นภ. [20 เมษายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 51 - 60 (ทั้งหมด 234 รายการ)