messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลนาดีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา[5 ธันวาคม 2566]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา ในโอกาสนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสินธุ์...[4 ธันวาคม 2566]
พนักงานเทศบาลบริการน้ำดื่ม เนื่องในโอกาสนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ลานอนุสวรีย์ ทสปช. อำเภอสุวรรณคูหา[4 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566[4 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมรำบวงสรวง 30 ปี จังหวัดหนองบัวลำภู[1 ธันวาคม 2566]
การประชุมปรจำเดือนระหว่างคณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน[29 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลนาดี จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ สระโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่าง[27 พฤศจิกายน 2566]
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ศึกษาการจัดตั้งชุมชนและการเลือกคณะกรรมการชุมชน ณ เทศบาลตำบลนามะเฟือง[23 พฤศจิกายน 2566]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งชุมชน 13 หมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล[23 พฤศจิกายน 2566]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกสำรวจพื้นที่กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566[22 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 51 - 60 (ทั้งหมด 336 รายการ)