messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [16 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [13 สิงหาคม 2564]
ชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ( วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [13 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [10 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมด้วยงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (LTC) ร่วมกับทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ายสว่าง ตำบลนาดี...[10 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [9 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [6 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ) [4 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรี นายฤาชัย สาจันทร์ พร้อมด้วยงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาดี ได้ส่งมอบถังขยะติดเชื้อให้ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน...[4 สิงหาคม 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี มอบถุงยังชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 )[3 สิงหาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 231 - 240 (ทั้งหมด 336 รายการ)