สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สท และพนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มารดา คุณฮง ณ บ้านนาดี [18 เมษายน 2565]
ประชาชนตำบลนาดีทุกหมู่บ้านได้ร่วมเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการในปีงบประมาณ2565-2566 และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาดี ในปีงบประมาณ2564 และปีงบประมาณ2565 [11 เมษายน 2565]
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชน หมู่ที่7 [7 เมษายน 2565]
อ้ลบั้ม (3ภาพ):กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์. 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี และพนักงานเทศบาล ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ... [5 เมษายน 2565]
อัลบั้ม:(4ภาพ) วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) 22 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลนาดี [26 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม: (5ภาพ) การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชน หมู่ที่ 8 [25 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม: (5ภาพ) โครงการจัดโครงการจัดประชุมประชาคมแผนประชุมชนตำบลนาดี ตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11 (ทั้งหมด5ภาพ) [24 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม: (5ภาพ)โครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชน หมู่ที่ 1 (5 ภาพ) [24 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม: (2ภาพ)21 มีนาคม 2565 เทศบาลฯ ส่งนางรำ6คน ร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร ณ จ.หนองบัวลำภู [23 มีนาคม 2565]
อัลบั้ม:(6ภาพ)โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง [14 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 61 - 70 (ทั้งหมด 234 รายการ)