messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
ปลัดเทศบาล (นายเด่น วรวะลัย ) จัดการประชุมเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายเทศมนตรี ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลนาดี
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลนาดี ครั้งที่5/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ห้องแสงอรุณ)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ออกบริการน้ำอุปโภค
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเศบาลตำบลนาดี ครั้งที่ 4/2564
พนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโรยปูนขาวบ่อขยะเป็นประจำทุกสัปดาห์
1 มกราคม 2564 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล ทต.นาดี
โครงการพัฒนาบุคลากร
การประสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ๑/๒๕๖๓
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาดี
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่2/2564
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 321 - 330 (ทั้งหมด 336 รายการ)