messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ประชาชนตำบลนาดีทุกหมู่บ้านได้ร่วมเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการในปีงบประมาณ2565-2566 และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาดี ในปีงบประมาณ2564 และปีงบประมาณ2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 23-28 มีนาคม 2565 และวันที่ 6-11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาประชาชนตำบลนาดีทุกหมู่บ้านได้ร่วมเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการในปีงบประมาณ2565-2566 และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาดี ในปีงบประมาณ2564 และปีงบประมาณ2565 ซึ่งในการนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี สภาเทศบาลตำบลนาดี พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการพัฒนา ได้ลงพื้นที่ร่วมกันการตอบข้อสักถามข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนตำบลนาดีและพัฒนาผู้นำชมชนประจำปี 2565 บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
ผู้โพส : พรทิพย์