messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
อ้ลบั้ม (3ภาพ):กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์. 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. นายฤาชัย สาจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลนาดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาดี และพนักงานเทศบาล ได้ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และมอบหมายงานซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร
ผู้โพส : admin