messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด และคณะเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจ พนักงานเวชกรฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน3 ราย ณ รพ.หนองบัวลำภู กรณีรถกู้ชีพของเทศบาลประสานงารถกระบะ
ผู้โพส : admin