messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีตำบลนาดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง mou การกำจัดขยะอันตราย กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ณ อบจ .หนองบัวลำภู อ.เมือง นภ.
ผู้โพส : เทิดพิทักษ์