messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบe-GP)
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง เทศบาลตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาดีสอง-บ้านค่ายสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.11-008 สายแยกทางหลวงชนบท นภ.4020-ภูฮัง บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านเซิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ด้านข้างและด้านหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายกาวี กมลละคร บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดทางไปวัดป่าพระธาตุเวฬุวัน บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มหน้าวัด) บ้านเซินน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดทางไปวัดป่าภูประดู่ บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านเซิน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ด้านข้างและด้านหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ถนนสายบ้านโนนสำราญเชื่อมบ้านนาไก่) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์น้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสำราญ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 124
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางบ้านวิจิตรพัฒนาสอง เชื่อม บ้านกุดฮู ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา สายภูประดู่) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเทพื้นลานคอนกรีตบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านค่ายสว่างพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านนาดีสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง แบบผิวทาง Asphaltic concrete (ถนนภายในหมู่บ้าน สายดอนปู่ตา) หมู่ที่ 12 บ้านศรีสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง แบบผิว Asphaltic Concrete (ซอยสารวัตรบุญถึงถนนสุขาภิบาลสุวรรณคูหา-นาดี) หมู่ที่ 12 บ้านศรีสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง แบบผิวทาง Asphaltic concrete ถนนสายแยกถนนทางหลวงชนบท 4020 เข้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านแสงอรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อสนอง นามลี ซอย 5 รอบบ้าน เชื่อม หมู่ที่ 8) หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 และบ่อพัก พร้อมขยายผิวจราจร คสล. (ถนนสายกลางบ้าน-บ้านหนองบัวน้อย) หมู่ที่ 1 บ้านนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนาดี ไปบ้านวิจิตรพัฒนา หน้าบ้านแม่กองหนุน แดงนา) หมู่ที่ 8 บ้านค่ายสว่างพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านพ่อบุญมา ถึง พ่อถาวร บุญประจันทร์) หมู่ที่ 3 บ้านเซิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 240
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี อาคาร 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 11-004 สายบ้านโนนสำราญ เชื่อมบ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) หมู่ที่ ๒ บ้านโนนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ท 4-01 แบบ มข.2527 ห้วยมะเฮ็น หมู่ที่ 11 บ้านนาดีสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 422
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 11-001 สายเทศบาลตำบลนาดี - ภูหมี บ้านนาดีสอง หมู่ที่ 11 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 380
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 11-004 สายบ้านโนนสำราญ เชื่อมบ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 304
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดย่างผิวจราจรแอสฟัลท์ตอกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. 11-002 สายบ้านโนนสำราญ-บ้านราษฏร์เกษมศรี หมู่ที่ 3 (ช่วงกลาง) ตำบลนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังประปา แบบทรงเชมเปญ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบหอถังประปา แบบทรงเชมเปญ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 และบ่อพัก (สายหลังบ้านพ่อยรรยงลงลำห้วยหาน) หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
1 - 50 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2