messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง ประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 47
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 37
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1