ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะส่วนกลาง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๑-๐๖๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง