ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาขบวนนาจังหันตามโครงการงานประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่อำเภอสุวรรณคูหาประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง