ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา