ชื่อเรื่อง : แบบตอบรับการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลนาดี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
รายละเอียด : สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบตอบรับได้ที่ลิงค์นี้ หรือแสกนคิวอาร์โค๊ดได้ตามภาพด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiMi_iY9cw1ZL9npEw_L6AzmQx0P6a8kvx3gq9Fie0-3JZ3g/viewform?usp=sf_link
ชื่อไฟล์ : uNOhrl8Mon20429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้