ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ชื่อไฟล์ : Jlnqx9RThu94951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้