ชื่อเรื่อง : วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลนาดีขอเชิญสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลนาดี

ชื่อไฟล์ : 37B2Xu9Wed42735.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้