ชื่อเรื่อง : รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชเป็นกรณีพิเศษ

ชื่อไฟล์ : NodBTzHThu15544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้