messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบe-GP)
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นภ.ถ. ๑๔-๐๐๘ สายแยกทางหลวงชนบท นภ. ๔๐๒๐-ภูฮัง บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านแสงอรุณ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.11-008 สายแยกทางหลวงชนบท นภ.4020-ภูฮัง บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาดีสอง-บ้านค่ายสว่าง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดทางไปวัดป่าพระธาตุเวฬุวัน บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายกาวี กมลละคร บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน (คุ้มหน้าวัด) บ้านเซินน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน จุดทางไปวัดป่าภูประดู่ บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed โครงการเทพื้นลานคอนกรีตบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี ด้านข้างและด้านหลัง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านเซิน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี จำนวน ๕ ศูนย์ ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน เขตเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสำราญ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพย์น้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ก่อสร้างผิวทางถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ถนนสายบ้านโนนสำราญเชื่อมบ้านนาไก่) บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed ก่อสร้างผิวทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางบ้านวิจิตรพัฒนาสอง เชื่อม บ้านกุดฮู ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 132
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา สายภูประดู่) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา สายภูประดู่) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่) บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านค่ายสว่างพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านนาดีสอง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านค่ายสว่างพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่)
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี จำนวน ๕ ศูนย์ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เส้นบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา(สายภูประดู่)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลนาดี จำนวน ๕ ศูนย์ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed โครงการเทพื้นลานคอนกรีตบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี จำนวน ๕ ศูนย์ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔)
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๑๑-๐๐๒ สายบ้านโนนสำราญ เชื่อม บ้านราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี ช่วงที่ ๑
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๑๑-๐๐๓ สายบ้านราษฎร์เกษมศรี เชื่อม บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๗
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
51 - 100 (ทั้งหมด 125 รายการ) 1 2 3