messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบe-GP)
rss_feed โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแสงอรุณ-บ้านค่ายสว่างพัฒนา (เส้นภูประดู่)
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเซิน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านราษฎร์เกษมศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแสงอรุณ - บ้านค่ายสว่างพัฒนา (ภูประดู่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวิจิตรพัฒนาสอง-บ้านหม่าน หมู่ที่ 10 บ้านวิจิตรพัฒนาสอง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน เมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้)
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน เมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน เมษายน ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายสว่างพัฒนา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านแสงอรุณ - บ้านค่ายสว่างพัฒนา (ภูประดู่)
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน มกราคม ๒๕๖๗๖
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน มกราคม ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้กสังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed อาหารเสริม(นม) ยู เอช ที สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาดีสอง-บ้านค่ายสว่าง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.11-008 สายแยกทางหลวงชนบท นภ.4020-ภูฮัง บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ สายแยกถนนทางหลวงชนบท ทช.4020 - วัดป่าพุทธวงศ์ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านเซิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อบาดาล บ้านเซิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังทรงแชมเปญ พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณสายแยกถนนทางหลวงชนบท ทช.4020 - วัดป่าพุทธวงศ์ ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านค่ายสว่าง-บ้านค่ายสว่างพัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ศูนย์ สังกัดเทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาดี เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
1 - 50 (ทั้งหมด 125 รายการ) 1 2 3