messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
เทศบาล​หมู่ที่​3บ้านเซินจะมาเก็บภาษีวันไหนครับ (22 เมษายน 2565) วุฒิพงษ์​ กองบุญเรือง บ้านเซินหมู่ที่ 3 ลงพื้นที่วันที่ 25 เมษายน 2565
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนพฤษภา​คม2564​ จะเข้าบัญชี​วันที่เท่าไรคะ (22 เมษายน 2564) นางสากล​ ภาษีอินทร์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิได้รับในทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนครับ (หากวันที่10 นั้นตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ การโอนเงินจะโอนเข้าในวันศุกร์ก่อนนั้น คือ ไม่วันที่8ก็วันที่9ครับ) ผู้ตอบ นายสุพัฒน์ชัย ทรงพุฒิ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: