messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
กิจกรรมเปิดศูนย์พักชั่วคราว เทศบาลตำบลนาดี บริเวณข้าง รพ.สต บ้านเซิน
ผู้โพส : เทิดพิทักษ์