สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
คณะผู้บริหารกำนัน สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา (6ภาพ)
ผู้โพส : เทิดพิทักษ์