messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
นายกเทศมนตรีมอบหมายเจ้าหน้าที่ของเทศบาล งานป้องกันสาธารณภัย งานสาธารณสุข ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโรงเรียนบ้านเซิน
ผู้โพส : admin