messager

สิ่งแวดล้อมดี สังคมน่าอยู่ การเรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลตำบลนาดี
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โทร 042-005245 ,080-8279473

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
เทศบาลตำบลนาดีมอบหมายเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของเทศบาล (น้องอิ๋ว และน้องเฟิร์ส) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฉีดวัคซีน โควิด ณ อนามัยค่ายสว่าง ต.นาดี
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาดี ส่งเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ออกร่วมกิจกรรมฉีดวัคซีนโควิด ณ สถานีอนามัยค่ายสว่าง
ผู้โพส : เทิดพิทักษ์